Phòng 4 giường 550-600K

Tiện ích phòng
Giường : 4
Số người tối đa :
Diện tích phòng :
Wifi : Có
Dịch vụ phòng :
Giá : 550.000 - 600.000
Thông tin mô tả

Phòng 4 giường 550-600K